Головне\Summary

Професор М.Л. КИРИЛЮК — висококваліфікований фахівець у галузі клінічної ендокринології, провідний експерт України в галузі нейроендокринології (захворювання гіпофіза), учасник європейської програми  FORWARD з вивчення цукрового діабету 2 типу, член міжнародної федерації нейроендокринологів (INF), міжнародного товариства ендокринологів (ES, США), правління Української діабетичної асоціації (УДА), Української асоціації андрології та сексуальної медицини (УААСМ), редколегій 3-х наукових медичних журналів.

М.Л. Кирилюк — автор 330 наукових праць, 7 науково-практичних посібників, 3 монографій, 17 патентів на винаходи, 70 раціоналізаторських пропозицій. Професору належить розробка протоколів санаторно-курортного лікування дорослих та дітей, хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, а видані практичні посібники ««Атлас ультразвуковой диагностики заболеваний органов мужской половой системы с патоморфологическими данными» (2007), монографія ««Редкие случаи эндокринной патологии» є ексклюзивними. Лекції М.Л. Кирилюка, присвячені захворюванням гіпофіза, увійшли в Україні до 100 обраних лекцій з клінічної ендокринології (2009, 2014 р.р.).

Professor Mykhailo KYRYLIUK is a leading expert in neuroendocrinology (diseases of the pituitary gland), therapeutic andrology and resort treatment of patients with diabetes mellitus in Ukraine. He is a member of Endocrine Society (ES), Ukrainian Association of Andrology and Sexual Medicine, International Neuroendocrine Federation (INF). AWARDS: 2009 – Top 100 in medicine (Kyiv, Ukraine) and Nominee for the National Medical Award.